Luận Văn Thạc Sĩ Sinh Kế Bền Vững Của Người Nghèo Ở Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Bền Vững' started by quanh.bv, Dec 4, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Sau 3 thập kỷ nỗ lực giảm nghèo, Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể với tỷ lệ hộ nghèo từ 58,2% vào năm 1992, xuống 37,4% vào năm 1998 [9, tr.289], 20,8% vào năm 2010 và tiếp tục giảm xuống còn 9,8% vào năm 2016 [42, tr.7]. Việt Nam có tỷ lệ khoảng 66,4% dân số sinh sống ở vùng nông thôn (UN, 2010) và nguồn sinh kế của họ, đặc biệt là hộ nghèo chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản... nên cuộc sống của những người dân ở những khu vực này phụ thuộc nhiều vào khí hậu và điều kiện tự nhiên. Điều này đặt ra thách thức trong việc xóa đói giảm nghèo và duy trì sinh kế bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Phát triển bền vững
  • Người hướng dẫn: TS. Lương Thị Thu Hằng
  • Tác giả: Đỗ Thị Hải Vân
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18006
  https://drive.google.com/uc?id=1KiJzpVMhvxpLD0FaO0WS37jM6lQ4kZ8b
   

Share This Page