Luận Văn Thạc Sĩ So Sánh Dân Ca Của Người Nùng Ở Lạng Sơn (Việt Nam) Và Người Choang Ở Quảng Tây (Trung Quốc)

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Mar 31, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  So Sánh Dân Ca Của Người Nùng Ở Lạng Sơn (Việt Nam) Và Người Choang Ở Quảng Tây (Trung Quốc)
  Việt Nam được biết đến là một quốc gia đa tộc người với nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Các tộc người đã cùng sinh sống, gắn kết và tương trợ lẫn nhau trong suốt quá trình lịch sử. Bức tranh văn hóa Việt Nam được kết thành từ những bản sắc văn hóa đặc trưng, riêng có của mỗi tộc người. Người Nùng là một trong 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009, người Nùng ở Việt Nam có 968.800 người, là tộc người có dân số đông thứ 7 trong cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam. Hiện tại, người Nùng hiện diện ở hầu khắp các tỉnh, thành từ Bắc chí Nam, tuy nhiên, chỉ chủ yếu tập trung tại các tỉnh như Lạng Sơn (314.295 người), Cao Bằng (157.607 ngưòi), Bắc Giang (76.354 ngưòi), Hà Giang (71.338 người), Bắc Kạn (27.505 người),...
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Thị Bích Lan
  • Tác giả: Yang Dong Mei
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69367
  https://drive.google.com/uc?id=1-AUChsAFukfaeHnvqJ7Yr1xBnHgYJAGe
   

Share This Page