Luận Văn Tốt Nghiệp So Sánh Hiệu Quả Sản Xuất Của Các Hệ Thống Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Theo Qui Trình Biofloc

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by admin, Apr 2, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài được thực hiện tại trại thực nghiệm Khoa Sinh học ứng dụng – Đại học Tây Đô. Thời gian thí nghiệm 63 ngày, mật độ thả nuôi 100 con/m3 ở độ mặn 15‰, trong đó gồm có các hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng có bổ sung bột gạo (dạng ủ và dạng không ủ). Ngoài ra so sánh giữa việc ứng dụng hệ thống tuần hoàn nước với hệ thống tuần hoàn có rút cặn so với hệ thống nuôi truyền thống.
  Qua thí nghiệm kết quả cho thấy ở hệ thống bổ sung bột gạo dạng ủ kết hợp với hệ thống tuần hoàn nước (BG_TH) có tỷ lệ sống cao nhất 67,3% kế đó là hệ thống nuôi tôm có bổ sung bột gạo dạng ủ (BG_U) có tỷ lệ sống 51,3%, hệ thống nuôi tôm bổ sung bột gạo không ủ (BG_0U) là 50%, hệ thống bổ sung bột gạo dạng ủ kết hợp với hệ thống tuần hoàn nước có rút cặn (BG_TH_R) là 47%, tỷ lệ sống thấp nhất ở hệ thống nuôi truyền thống (ĐC) là 43,3%. Ngoài nghiệm thức BG_TH còn có tăng trưởng khối lượng cao nhất (11,9g). Và ở nghiệm thức ĐC có tăng trưởng khối lượng thấp nhất (5,38g). Năng suất đạt được của các nghiệm thức là BG_TH (842 g/m3), BG_TH_R (525 g/m3), BG_U (504 g/m3), BG_0U (435 g/m3), ĐC (264 g/m3). Trong đó ở nghiệm thức BG_TH năng suất cao khoảng 3,2 lần so với ĐC, và 1,66 lần với các nghiệm thức chỉ bộ sung bột gạo và 1,5 lần so với nghiệm thức bổ sung bột gạo kết hợp với tuần hoàn nước (rút cặn).
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản
  • Tác giả: Lê Hoàng Khanh
  • Hướng dẫn: Tạ Văn Phương
  • 75 Trang
  • File PDF-True
  • Trường ĐH Tây Đô 2014
  Link download
  http://www.mediafire.com/file/0ym5sv2u9yppc97
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page