Luận Án Tiến Sĩ So Sánh Pháp Luật Về Hợp Đồng Lao Động Việt Nam Và Hàn Quốc

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Sep 14, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Thứ nhất, Luận án đã hệ thống và bổ sung, làm sâu sắc các vấn đề lý luận về hợp đồng lao động. Bao gồm khái niệm, đặc điểm, vai trò của hợp đồng lao động. Phân tích, luận giải về khái niệm pháp luật hợp đồng lao động, các nội dung điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động bao gồm: giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung này được khái quát trên cơ sở quy định pháp luật quốc tế và các quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh,...
  Thứ hai, Luận án đã tổng hợp, phân tích có hệ thống thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng lao động của cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Dưới góc độ so sánh luật học, luận án đã chỉ ra được những điểm giống và khác nhau cơ bản trong giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc. Luận án đã lựa chọn được một số vụ tranh chấp tiêu biểu về hợp đồng lao động Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm gần đây; phân tích các vụ án để chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật. Và đưa ra được luận giải vì sao có điểm giống và khác nhau giữa pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Bình Nhưỡng, PGS.TS. Trần Thị Thuý
  • Tác giả: Park Jae Myung
  • Số trang: 162
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33822
  https://drive.google.com/uc?id=1fMuGvIWRkbdU4GXiDztYCKejBt6CPy_H
   

Share This Page