Luận Án Tiến Sĩ Sóng Rayleigh Trong Các Bán Không Gian Đàn Hồi Không Tự Do Đối Với Ứng Suất

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jul 8, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Sóng Rayleigh Trong Các Bán Không Gian Đàn Hồi Không Tự Do Đối Với Ứng Suất
  Các bài toán truyền sóng trong các môi trường đàn hồi , nổi bật là sóng mặt Rayleigh, là cơ sở lý thuyết cho nhiều ứng dụng khác nhau trong khoa học công nghệ. Sóng mặt Rayleigh truyền trong môi trường đàn hồi đẳng hướng nén được, mà Rayleigh [52] tìm ra hơn một trăm năm trước, và vẫn đang được nghiên cứu một cách mạnh mẽ vì những ứng dụng to lớn của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học và công nghệ như địa chấn học, âm học, địa vật lý, công nghệ truyền thông và khoa học vật liệu. Có thể nói rằng những nghiên cứu của Rayleigh về sóng mặt truyền trong bán không gian đàn hồi có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống hiện đại. Nó được sử dụng để nghiên cứu động đất, thiết kế mobile phone và nhiều thiết bị điện tử cực nhỏ, ... như Adams và các cộng sự [4] đã nhấn mạnh. Đã có một số lượng nghiên cứu rất lớn về sóng mặt Rayleigh.
  • Luận án tiến sĩ cơ học
  • Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh
  • Tác giả: Trịnh Thị Thanh Huệ
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61104
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page