Luận Văn Thạc Sĩ Song Song Hóa Giải Thuật Xây Dựng Cây Quyết Định Và Ứng Dụng Trong Khai Phá Dữ Liệu Của Ngành Thuế

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, Feb 9, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-2-9_14-41-0.png
  Qua quá trình làm việc, sáng tạo, con người sẽ tạo ra nhiều dữ liệu nghiệp vụ. Các tập dữ liệu được tích lũy có kích thước ngày càng lớn và có thể chứa nhiều thông tin ẩn, dạng những quy luật chưa được khám phá. Chính vì vậy, một nhu cầu đặt ra là cần tìm cách trích rút từ tập dữ liệu đó các luật về phân lớp dữ liệu hay dự đoán những xu hướng dữ liệu tương lai. Những quy tắc nghiệp vụ thông minh được tạo ra sẽ phục vụ đắc lực cho các hoạt động thực tiễn, cũng như phục vụ tích cực cho quá trình nghiên cứu khoa học.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân
  • Tác giả: Đặng Viết Bôn
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Duy Tân 2016
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1b5-nOX4DO2A_70LOCKHE4WB0ei-UwpSq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page