Luận Án Tiến Sĩ Sự Biến Đổi Của Các Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Đạo Đức Học' started by quanh.bv, Apr 28, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Cộng đồng các dân tộc Việt Nam sinh tồn trong một vùng lãnh thổ có điều kiện thiên nhiên được cho là tư ng đối khắc nghiệt thư ng xuyên ph i đối phó với thiên tai. Thêm vào đ vị tr địa chính trị có sự giao lưu giữa các dòng văn minh lớn nên luôn luôn bị các thế lực bành trướng nhòm ngó, xâm lược. B i vậy, cộng đồng ngư i Việt từ xa xưa đã ph i thư ng xuyên đấu tranh chống thiên tai và chống lại những kẻ thù xâm lược mạnh h n đ tồn tại và phát tri n. Tr i qua hàng ngàn năm nhiều thế kỷ đất nước đã từng bị ngoại xâm đô hộ nhưng dân tộc Việt Nam vẫn đứng vững, phát tri n và làm nên lịch s của mình
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Đạo đức học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hồ Sĩ Quý
  • Tác giả: Vũ Mạnh Dũng
  • Số trang: 151
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17387
   

Share This Page