Luận Văn Thạc Sĩ Sự Biến Đổi Của Quan Hệ Sản Xuất Trong Nông Nghiệp Ở Tỉnh Bắc Ninh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 18, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-18_3-19-9.png
  Trên cơ sở trình bày lý luận về quan hệ sản xuất và những yếu tố tác động đến quan hệ sản xuất nói chung, luận văn nghiên cứu những biến đổi của quan hệ sản xuất trong kinh tế nông nghiệp ở Bắc Ninh từ năm 2001 đến 2017 và nêu ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển quan hệ sản xuất trong nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Cấp
  • Tác giả: Dương Thị Nhung
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6815
  https://drive.google.com/uc?id=1-LFGoo1N4O2V2-Au6TVjw1IkLwJTOOkp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page