Luận Văn Thạc Sĩ Sự Đối Lập Giữa Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm Và Chủ Nghĩa Duy Lý Thế Kỉ XVII - XVIII Với Sự Phát Triển Lý

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_19-35-20.png
  Sự Đối Lập Giữa Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm Và Chủ Nghĩa Duy Lý Thế Kỉ XVII - XVIII Với Sự Phát Triển Lý Luận Nhận Thức Duy Vật Biện Chứng
  Vấn đề bản chất, con đường nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý là một trong những đề tài tranh luận gay gắt trong suốt lịch sử phát triển của tư duy nhân loại. Ngoài những quan niệm duy tâm tôn giáo quy bản chất của nhận thức về sự “hòa nhập” của cái tôi với vũ trụ, sự “hồi tưởng” của linh hồn về kiếp trước, sự “mặc khải” những tri thức của Thượng đế cho con người, còn có hai khuynh hướng đối lập nhau là chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy lý. Tuy có mầm mống từ thời cổ đại, nhưng hai trào lưu này nở rộ và phát triển gay gắt từ thời cận đại và vẫn còn có ảnh hưởng lớn trong nhiều trào lưu triết học đương đại.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tấn Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lan
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/92
  https://drive.google.com/file/d/1dlrlAIxsR3Xwf63olVN3DsGW5S86psBd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page