Luận Văn Tốt Nghiệp Sử Dụng Các Loại Sinh Khối Artemia Để Ương Cá Lóc Đen (Channa Striata Bloch 1793) Từ Hương Lên Giống

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Sep 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thí nghiệm sử dụng sinh khối Artemia để ương cá lóc (Channa striata Bloch,1793) từ hương lên giống được thực hiện trong các xô nhựa 60 L tại trại thực nghiệm Vĩnh Châu (Khoa Thủy Sản, Đại Học Cần Thơ), tỉnh Sóc Trăng với 5 nghiệm thức thức ăn khác nhau là: NT1 (100% Artemia sinh khối tươi sống); NT2 (100% Artemia sinh khối đông lạnh); NT3 (50% Artemia sinh khối tươi sống và 50% cá tạp); NT4 (50% Artemia sinh khối đông lạnh và 50% cá tạp); NT5 (100% cá tạp). Mật độ ương: 1 con/lít với khối lượng cá trung bình là 0,35±0,08 g/con và chiều dài là 3,4 ± 0,3 cm. Kết quả thu được sau 40 ngày ương cho thấy ở NT3 (50% Artemia sinh khối tươi sống và 50% cá tạp) là loại thức ăn cá lóc ưa thích. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng, chiều dài và giữa các nghiệm thức sử dụng sinh khối Artemia khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT cá tạp.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Hòa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ba
  • Số trang: 34
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2009
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1jsf2SR0t3UNWgkt7HxQGF40ZvcM4RB4r
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page