Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Công Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Chánh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-9-14_23-28-27.png
  Sử Dụng Công Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Trong tổng thể các yếu tố cần thiết cho sự phát triển KT - XH của quốc gia nói chung và từng địa phương nói riêng thì nhân tố con người luôn được xác định là yếu tố cơ bản, quan trọng, có tính chất quyết định và giữ vai trò chi phối đối với các yếu tố khác. Đội ngũ công chức nguồn nhân lực chính của nền công vụ là yếu tố cấu thành quan trọng của nguồn nhân lực xã hội mà những đóng góp của họ luôn có vai trò đặc biệt to lớn trong toàn bộ thành tựu phát triển chung về KT - XH của quốc gia và địa phương. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Bình Chánh với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa mạnh, cơ cấu kinh tế hướng công nghiệp hóa - hiện địa hóa. Điều này đặt ra đòi hỏi đội ngũ công chức của huyện phải có nhiều thay đổi từ trình độ chuyên môn, nhận thức, kỹ năng, thái độ và cách thức làm việc để có thể đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1L5O1-jCTZdLGfp1u2oPwfO1M4I_DzuR0
   

Share This Page