Luận Văn Tốt Nghiệp Sử Dụng Dịch Chiết Bạch Hoa Xà Trong Ương Ấu Trùng Tôm Càng Xanh

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by bigbutoil, Apr 26, 2020.

 1. bigbutoil

  bigbutoil Member

  [​IMG]
  Khóa luận nghiên cứu sử dụng dịch chiết Bạch hoa xà trong ương ấu trùng tôm càng xanh nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của dịch chiết lên quy trình ương, đồng thời xác định được phương pháp tách lấy dịch chiết và liều lượng sử dụng tốt nhất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất giống tôm càng xanh. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 7 nghiệm thức, 2 nhân tố với 3 lần lặp lại trên hệ thống gồm 21 thùng nhựa có thể tích 60lít/thùng. Nhân tố 1 là phương pháp chiết xuất Bạch hoa xà bằng cách đun lá BHX với nước cất và ngâm lá BHX trong cồn 70º). Nhân tố 2 là dịch chiết sử dụng với các liều lượng khác nhau (200g/m3, 300g/m3, 400g/m3).Ấu trùng được bố trí trong thí nghiệm với mật độ 60 con/Lít. Kết quả thí nghiệm cho thấy,dịch chiết BHX có tác dụng tích cực ở tất cả các nghiệm thức có bổ sung dịch chiết, giúp gia tăng tỷ lệ sống tôm càng xanh giai đoạn PL. Cụ thể ở nghiệm thức bổ sung dịch chiết được chiết xuất bằng cồn 70º với liều lượng 400g/m3 cho tỷ lệ sống ấu trùng giai đoạn PL cao nhất (64,7 ± 2,0%), khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (18,5 ± 1,6%) và các nghiệm thức còn lại (dao động từ 25,4 ± 3,1% đến 46,3 ± 6,1%). Trong suốt thời gian thí nghiệm, ấu trùng ở các nghiệm thức có sử dụng dịch chiết Bạch hoa xà đều không bị nhiễm ngoại ký sinh, trong khi nghiệm thức đối chứng có sự xuất hiện của các nhóm VorticellavàZoothamnium với tỷ lệ nhiễm là 16,7%. Như vậy, sử dụng dịch chiết Bạch hoa xà đã mang lại hiệu quả tích cực, tỷ lệ sống ấu trùng được nâng cao, giúp ổn định môi trường nước ương, góp phần tăng năng suất PL trong ương ấu trùng tôm càng xanh.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản,
  • Tác giả: Lâm Sơn Minh
  • Hướng dẫn: Nguyễn Lê Hoàng Yến
  • 84 Trang
  • File PDF-True
  • Trường ĐH Tây Đô 2015
  Link download
  http://www.mediafire.com/file/r0k1c1xla41iqdz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 28, 2020

Share This Page