Luận Văn Tốt Nghiệp Sử Dụng Động Vật Không Xương Sống Cỡ Lớn Đánh Giá Chất Lượng Nước Suối Tại Vườn Quốc Gia Hoàng Liên

Discussion in 'Chuyên Ngành Môi Trường' started by KeganKi, Sep 11, 2018.

 1. KeganKi

  KeganKi Member

  [​IMG]
  Sử Dụng Động Vật Không Xương Sống Cỡ Lớn Đánh Giá Chất Lượng Nước Suối Tại Vườn Quốc Gia Hoàng Liên, Tỉnh Lào Cai
  Nước là tài nguyên quan trọng nhất của con người và sinh vật trên trái đất. Ngoài chức năng tham gia vào chu trình sống, nước còn là chất mang năng lượng (hải triều, thủy năng), chất mang vật liệu và tác nhân điều hòa khí hậu, thực hiện các chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Có thể nói, sự sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất phụ thuộc vào nước. Tuy nhiên, các thủy vực nước ngọt ở nhiều nơi trên thế giới đang bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng bởi nhiều loại chất thải khác nhau. Sự tác động của những chất này theo nhiều cách thức phức tạp. Trong công tác quản lý, giám sát và quan trắc môi trường nước hiện nay, việc đánh giá chất lượng nước thông qua phương pháp phân tích các chỉ tiêu lý hóa đang được sử dụng rộng rãi, người ta có thể giám sát chất lượng nước bằng cách phân tích hóa học, nhưng việc dự báo một cách chắc chắn về các tác động của các hợp chất hóa học đến hệ sinh thái, đến đời sống của sinh vật cũng như sức khỏe con ngườ i trong nhiều trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các phương pháp này có một số hạn chế nhất định.
  • Luận văn tốt nghiệp Môi trường
  • Chuyên ngành Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2018
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...n-Quoc-gia-Hoang-Lien-tinh-Lao-Cai-2018-14466
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 21, 2018

Share This Page