Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Facebook Trong Hoạt Động Truyền Thông Của Các Tổ Chức Phi Chính Phủ Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-6_14-39-9.png
  Luận văn tổng hợp, hệ thống lý thuyết về truyền thông xã hội, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông nói chung, trong hoạt động truyền thông của tổ chức phi chính phủ nói riêng; Khảo sát, phân tích và đánh giá về thực trạng sử dụng facebook trong hoạt động truyền thông của các dự án/các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam (trên cơ sở khảo sát một số tổ chức nhất định trên địa bàn Hà Nội); Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng dụng facebook trong hoạt động truyền thông của các tổ chức phi chính phủ.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  • Tác giả: Lê Thị An Sơn
  • Số trang: 165
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1384
  https://drive.google.com/uc?id=1I9WHFqhRWNTG7jyUPFug57isGJT1pHal
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page