Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Facebook, Youtube Để Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần FPT

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-31_17-23-20.png
  Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng Facebook, Youtube để xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Khảo sát hoạt động của trang Facebook và Youtube chỉnh thức của FPT, các nội dung văn hóa được đăng tải trên hai trang này; Đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc sử dụng Facebook, Youtube để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại FPT.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thu Nga
  • Tác giả: Văn Minh Phương
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1395
  https://drive.google.com/uc?id=1cv4RkQmFlCvtztvfgPNgghBx4gYe-0SB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page