Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Thông Tin Đồ Họa Trong Các Chương Trình Truyền Hình Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Sử Dụng Thông Tin Đồ Họa Trong Các Chương Trình Truyền Hình Hiện Nay
  Nghiên cứu vị trí và vai trò thông tin đồ họa (tin tức đồ họa) trên chương trình truyền hình. Tìm hiểu thực trạng sử dụng thông tin đồ họa trên các chương trình truyền hình tại một số bản tin nêu ở trên. Đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của việc sử dụng thông tin đồ họa trên các chương trình truyền hình trong nước.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Bá Dung
  • Tác giả: Ngô Thị Yến
  • Số trang: 154
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1015025
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 4, 2017

Share This Page