Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Trang Thông Tin Điện Tử Trong Quảng Bá Thương Hiệu Các Trường Đại Học Khối Ngành Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Jan 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-30_13-34-26.png
  Luận văn phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về quảng bá thương hiệu các trường đại học khối ngành kinh tế bằng trang thông tin điện tử; Làm rõ thực trạng sử dụng trang thông tin điện tử vào quảng bá các trường đại học khối ngành kinh tế, qua khảo sát Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu của các đại học khối ngành kinh tế trên trang thông tin điện tử.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Minh Sơn
  • Tác giả: Vũ Tiến Sơn
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1397
  https://drive.google.com/uc?id=1-bRuUKm12C4d1ZTnOZbOAdM6sEcaGTA8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page