Luận Văn Thạc Sĩ Sự Hội Tụ Của Tổng Các Biến Ngẫu Nhiên Và Áp Dụng Cho Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính Đơn

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, Jul 31, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Sự Hội Tụ Của Tổng Các Biến Ngẫu Nhiên Và Áp Dụng Cho Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính Đơn
  Phân tích hồi quy là một phương pháp phân tích thống kê để dự đoán các giá trị của một hoặc một số biến phụ thuộc (biến đáp ứng) theo một tập hợp các biến độc lập (các biến dùng để dự báo). Mô hình hồi quy EV (sai số trong biến) đã được Deaton (1985) đưa ra để sửa lại những ảnh hưởng của lỗi lấy mẫu và thực tế hơn mô hình hồi quy bình thường. Ý chính của luận văn là tính vững hoàn toàn và tính vững mạnh của ước lượng βˆ n và ˆθn cho tham số chưa biết β và θ dưới giả định hai dãy sai số {δi , i ≥ 1}, {εi , i ≥ 1} là hai dãy biến ngẫu nhiên NSD. Luận văn trình bày về sự hội tụ của tổng các biến ngẫu nhiên và áp dụng cho mô hình hồi quy tuyến tính đơn.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Người hướng dẫn: TS. Tạ Công Sơn
  • Tác giả: Tăng Thị Ngọc Quỳnh
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62402
   

Share This Page