Luận Văn Thạc Sĩ Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Báo Điện Tử Chống Diễn Biến Hòa Bình Ở Nước Ta Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-6_0-52-33.png
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng đối với Báo điện tử trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam hiện nay, đề tài đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Báo điện tử trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" ở nước ta thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh
  • Tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/608
  https://drive.google.com/uc?id=1eYW56AohF6xbuF8igmSsZmWeBRDzpWln
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page