Luận Văn Thạc Sĩ Sự Phản Xạ, Khúc Xạ Của Sóng Đối Với Biên Phân Chia Có Độ Nhám Cao Trong Môi Trường Đàn Hồi Dị Hướng

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Vật Thể Rắn' started by nhandanglv123, Jun 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Sự Phản Xạ, Khúc Xạ Của Sóng Đối Với Biên Phân Chia Có Độ Nhám Cao Trong Môi Trường Đàn Hồi Dị Hướng
  Các bài toán biên trong miền có biên hay biên phân chia nhám (không phẳng) xuất hiện nhiều trong thực tế như: sự phản xạ, khúc xạ của sóng trên các biên hay biên phân chia nhám [10], [16], các bài toán cơ học liên quan đến các bản được gia cường dày đặc [7], các dòng chảy trên tường nhám [3], sự dao động của các vật thể đàn hồi có tính chất cơ học thay đổi nhanh (có tính không thuần nhất cao) · · · Khi biên phân chia có độ nhám thấp ( biên độ rất nhỏ so với chu kỳ của nó), để giải các bài toán này, các tác giả thường sử dụng phương pháp nhiễu. Khi biên phân chia có độ nhám cao (biên độ rất lớn so với chu kỳ của nó), các tác giả thường sử dụng phương pháp thuần nhất hóa để giải.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Chí Vĩnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều
  • Số trang: 54
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2014
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82182
  https://drive.google.com/uc?id=1md7ys3unTXlDfvXdj4KAGOxQIwhzitUE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page