Luận Án Tiến Sĩ Sự Phát Triển Của Thi Pháp Kịch Nói Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỷ XX

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Sân Khấu' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Sự phát triển của thi pháp Kịch nói Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là luận án nghiên cứu có tính hệ thống, với những phát hiện về sự phát triển của thi pháp Kịch nói Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX cũng như những đặc trưng trong thi pháp Kịch nói trong thời kỳ này.
  2. Luận án đã áp dụng lý thuyết về mối quan hệ văn học của Viện sĩ Hàn lâm Nga N.I.Konrad để lý giải sự ra đời của Kịch nói Việt Nam đồng thời biện luận về những đặc trưng thi pháp thể loại của Kịch nói Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. - Kịch nói Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là sự tổng hòa của các yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Kịch nói Việt Nam là sản phẩm của quá trình tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến văn hóa.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Sân khấu
  • Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Tất Thắng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Số trang: 157
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36283
  https://drive.google.com/uc?id=1bEbnI09a0VGnqyqSP_n8pl3iFxJNGlCH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page