Luận Văn Thạc Sĩ Sự Phù Hợp Của Người Lao Động Với Tổ Chức (Qua Khảo Sát Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Ask)

Discussion in 'Chuyên Ngành Tâm Lý Học' started by nhandanglv123, Jul 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Sự Phù Hợp Của Người Lao Động Với Tổ Chức (Qua Khảo Sát Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Ask)
  Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng, phát triển với quy mô ngày càng lớn. Thực tiễn cho thấy, sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều điều kiện, yếu tố khác nhau, nhưng chủ yếu nhất vẫn là con người. Các yếu tố vật chất như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay của con người. Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực luôn chiếm vị trí trung tâm và đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc thu hút nhân lực phù hợp vào làm việc tại doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng, đề thực hiện được điều này trước hết, tổ chức đó cần phải có sự lãnh đạo sáng suốt, không chỉ ở dừng lại ở cấp lãnh đạo và các nhà quản lý cấp cao của tổ chức, và để tổ chức hoạt động hiệu quả nhất, phải đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt trong tổ chức.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Tâm Lý Học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Minh Loan
  • Tác giả: Nguyễn Thu Hà
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89209
  https://drive.google.com/uc?id=1K5uCrgjWPq_yzZu04zgyrIrnhGTEjqWY
   

Share This Page