Luận Văn Tốt Nghiệp Sự Vận Dụng Quan Điểm Toàn Diện Vào Việc Bảo Tồn Di Sản Du Lịch Sinh Thái Tràng An (Ninh Bình)

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Dec 11, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Sự Vận Dụng Quan Điểm Toàn Diện Vào Việc Bảo Tồn Di Sản Du Lịch Sinh Thái Tràng An (Ninh Bình)
  Bước sang thế kỉ XXI, cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng đa dạng và phong phú. Đó là lí do vì sao nhu cầu trở về cội nguồn tìm hiểu lịch sử dân tộc ngày càng trở nên bức thiết, một trong số đó chính là tìm hiểu về di sản văn hóa. DSVH chính là một trong những cội nguồn sức sống tiềm tàng to lớn của dân tộc được tạo ra trong quá khứ, cần phải được bảo vệ, duy trì và phát huy trong xã hội hiện đại. Ớ đó thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc, các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có tác dụng giáo dục lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước. DSVH dân tộc giống như một nguồn lực kép: nguồn lực vật thể (hữu hình) và nguồn lực phi vật thể (vô hình). DSYH trở thành điểm tựa quan trọng, tạo thế đi vững chắc cho hiện tại và tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Giang
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ý
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2019
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-15439
  https://drive.google.com/uc?id=1XYcV-9L1BdNOS5ly7xUcJ2nzJCzNF-UK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page