Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Cấu Trúc Sở Hữu Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Sàn Giao Dịch

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Jan 25, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-25_11-0-54.png
  Tác Động Của Cấu Trúc Sở Hữu Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
  Tại Việt Nam, quá trình cổ phần hóa được thực hiện từ năm 1992 đã giúp thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty nhà nước bằng cách bán một phần hoặc toàn bộ cổ phần cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với mục tiêu cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này cho thấy, sở hữu tư nhân và nước ngoài đã đóng một vai trò trọng yếu trong việc cải thiện nền kinh tế của Việt Nam. Tháng 10 năm 2011, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI đã quyết định tái cơ cấu nền kinh tế đến năm 2020, tập trung ưu tiên vào ba lĩnh vực quan trọng nhất là tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
  • Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47238
  https://drive.google.com/file/d/1mQkJ3pSTqoRsLY-Bd-WShQwZYgR84SyO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page