Luận Án Tiến Sĩ Tác Động Của Đa Dạng Hóa Đến Rủi Ro Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Dec 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_21-29-20.png
  Luận án nghiên cứu sự tác động của đa dạng hóa đến rủi ro công ty, cụ thể là nghiên cứu sự tác động của đa dạng hóa khu vực địa lý và đa dạng hóa ngành kinh doanh đến rủi ro hệ thống, rủi ro phi hệ thống và tổng rủi ro của công ty. Luận án sử dụng các kỹ thuật phân tích: thống kê mô tả, ma trận tương quan, kiểm định t, hồi quy dữ liệu bảng, hồi quy theo quy trình hai bước của Heckman (1979), hồi quy với sai số chuẩn Driscoll & Draay (1998) để nghiên cứu mẫu dữ liệu gồm 281 công ty phi tài chính giai đoạn 2016-2020.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Hữu Phước, TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
  • Tác giả: Lê Trương Niệm
  • Số trang: 290
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Tài chính - Marketing 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=40866
  https://drive.google.com/file/d/1G4PV-T2hFa0GcwaynPq84Lpoz-NgwIiL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page