Luận Án Tiến Sĩ Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Tại Vùng Đồng Bằng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Kinh Tế Tại Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  Thứ nhất, nguồn vốn FDI của các MNCs tác động đến các doanh nghiệp tại nước tiếp nhận đầu tư thông qua tác động liên kết và tác động cạnh tranh. Tác động trực tiếp của FDI đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế được thể hiện bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào các ngành làm cho năng suất ngành được tiếp nhận đầu tư nhiều tăng nhanh hơn các ngành còn lại, giá trị sản xuất tăng dẫn tới tốc độ tăng trưởng của ngành đó tăng lên, tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Lịch sử kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Văn Hoa
  • Tác giả: Vũ Thị Vân Anh
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=37766
  https://drive.google.com/uc?id=1BHgBC9FVjVnzZa6Fp-TsTEqks--eQHlq
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page