Luận Án Tiến Sĩ Tác Động Của Một Số Xu Hướng Biến Đổi Tôn Giáo Đến Đời Sống Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chủ Nghĩa DVBC Và DVLS' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phức tạp, ra đời rất sớm trong lịch sử loài người. Trong suốt chiều dài tồn tại cùng với sự phát triển của xã hội, tôn giáo đã có những lúc tác động cùng chiều hoặc ngược chiều với sự tiến bộ của loài người. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của tôn giáo đối với đời sống tinh thần của nhân loại, bằng chứng là, những thăng trầm của lịch sử đều liên quan ít nhiều với tôn giáo. Trong những năm gần đây, thế giới chứng kiến những xung đột, bùng nổ xã hội, thậm chí là những xung đột vũ trang hay chiến tranh khu vực (đặc biệt là cuộc khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS) gây ra nhiều đau khổ, chết chóc mà nguyên nhân của nó có liên quan đến vấn đề tôn giáo và vấn đề dân tộc
  • Luận án tiến sĩ triết học
  • Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, PGS.TS. Lê Văn Lợi
  • Tác giả: Bùi Thị Thủy
  • Số trang: 190
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33372
   

Share This Page