Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Quản Trị Vốn Luân Chuyển Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, May 12, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tác Động Của Quản Trị Vốn Luân Chuyển Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt Nam
  Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét ảnh hưởng của việc quản trị vốn luân chuyển lên khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, đặc biệt tác giả mở rộng hơn khi nghiên cứu trên mẫu các công ty có sở hữu nhà nước để đánh giá xem liệu rằng hình thức sở hữu có tác động như thế nào đến mối quan hệ này. Quản trị vốn luân chuyển được xem xét thông qua chỉ tiêu chu kỳ luân chuyển tiền mặt (cash conversion cycle – CCC), mà chu kỳ luân chuyển tiền mặt bao gồm chu kỳ các khoản phải thu, chu kỳ hàng tồn kho và chu kỳ các khoản phải trả, còn khả năng sinh lợi được tìm hiểu thông qua chỉ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh trên tổng tài sản trừ tài sản tài chính. Tác giả thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính của 164 công ty trên hai sàn chứng khoán HNX và HOSE trong vòng 6 năm liên tiếp.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Hải Lý
  • Tác giả: Nguyễn Thị Út Thư
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1hHxIPXEXWEIQCEYpTfzOjA3qMj7AASiT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page