Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Rủi Ro Tín Dụng Đến Khả Năng Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Sep 8, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tác Động Của Rủi Ro Tín Dụng Đến Khả Năng Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
  Đề tài nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Với mẫu nghiên cứu là 22 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2018, để thực hiện nghiên cứu tác giả đã thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các ngân hàng đã được công bố. Kết quả hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên REM cho thấy rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. Nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố tác động cùng chiều đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam như tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng và tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố như đòn bẩy tài chính, thâm niên ngân hàng và lạm phát có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời.
  • Luận thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Loan
  • Tác giả: Đặng Thị Như Phượng
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=10p3E46PRnC4x4gbV25V-W91It15n5SMl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page