Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đến Nhận Thức Về Kết Quả Hoạt Động Của Người Lao Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, May 27, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-27_1-52-33.png
  Tác Động Của Thực Tiễn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đến Nhận Thức Về Kết Quả Hoạt Động Của Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa
  Cuộc cánh mạng công nghệ 4.0 đã diễn ra trên khắp toàn cầu, các tổ chức luôn tìm kiếm các giải pháp để tối đa hiệu quả và nỗ lực của nhân viên nhằm đạt được tỷ lệ phát triển cao nhất. Trong các nguồn lực cần thiết để tạo đà thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và của doanh nghiệp nói riêng thì yếu tố con người – nguồn nhân lực có thể là yếu tố then chốt, cốt lõi để tạo ra giá trị vật chất lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như tạo lập vị thế, thương hiệu, có tính chất quyết định thúc đẩy sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp. Thực tế, một tổ chức muốn tồn tại và phát triển trong bối cảnh hiện nay phải phụ thuộc rất nhiều vào việc khai thác và sử dụng các nguồn lực hiệu quả, trong đó quan trọng nhất là Nguồn nhân lực.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Tác giả: Trịnh Tường Ân
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2022
  Link Download
  http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20621
  https://drive.google.com/file/d/13HJ_zrJkZDGHPXAm3nr2EbQgdy8XAAwi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page