Luận Án Tiến Sĩ Tác Động Của Truyền Miệng Điện Tử Tới Ý Định Lựa Chọn Điểm Đến Trong Nước Của Du Khách

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Nov 22, 2023.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

    upload_2023-11-22_12-29-47.png
    Tác Động Của Truyền Miệng Điện Tử Tới Ý Định Lựa Chọn Điểm Đến Trong Nước Của Du Khách Thế Hệ Thiên Niên Kỷ
    Theo Hội đồng lữ hành và du lịch thế giới (2021), du lịch mang lại nguồn tài chính khổng lồ cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khi đóng góp 10,3% vào GDP toàn cầu [167]. Du lịch tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển dịch vụ nói chung, phát triển cơ sở hạ tầng và còn là phương tiện thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa (Nguyễn Thị Bích Thủy, 2010; Nguyen và cộng sự, 2021) [22] [120]. Ngành du lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế Việt Nam. Các điểm đến của Việt Nam được đánh giá là hấp dẫn, an toàn cho du khách trong và ngoài nước, đây là những lợi thế mang tính đặc thù. Ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua đang phát triển khá vững chắc khi có các bước tăng trưởng mạnh mẽ
    • Luận án tiến sĩ kinh tế
    • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
    • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến và TS. Trần Đình Toàn
    • Tác giả: Phạm Long Châu
    • Số trang: 189
    • Kiểu file: PDF-TRUE
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2023
    Link Download
    http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42863
    https://drive.google.com/file/d/1uTqBfN8hLhBXpxTslsSanuHLTEaG0a04
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page