Luận Án Tiến Sĩ Tác Phẩm Thanh Nhạc Nga Trong Đào Tạo Thanh Nhạc Chuyên Nghiệp Tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia

Discussion in 'Chuyên Ngành Âm Nhạc Học' started by quanh.bv, Jun 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-6-10_21-59-0.png
  Tác Phẩm Thanh Nhạc Nga Trong Đào Tạo Thanh Nhạc Chuyên Nghiệp Tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
  Đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về trường phái thanh nhạc Nga trong đó chủ yếu bao gồm những quan điểm, phương pháp sư phạm thanh nhạc. Tìm hiểu giới thiệu và phân tích các tác phẩm Nga mà chủ yếu là các bản romance để có thể ứng dụng trong đào tạo giảng dạy.
  Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ nêu rõ được những ưu việt và vị trí quan trọng của trường phái thanh nhạc Nga đối với thế giới và Việt Nam. Luận án nghiên cứu các tác phẩm đã có trong chương trình, giáo trình và tiếp tục bổ sung một số tác phẩm tiêu biểu để đưa vào giáo trình giảng dạy thanh nhạc chuyên nghiệp.
  • Luận án tiến sĩ Âm nhạc
  • Chuyên ngành Âm nhạc học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.NGND. Trần Thu Hà
  • Tác giả: Nguyễn Khánh Ly
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=42003
  https://drive.google.com/file/d/1CX_uLSWHwtBpFtoRt0PL-lDVMRAlqgjP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page