Luận Án Tiến Sĩ Tách Nguồn Âm Thanh Sử Dụng Mô Hình Phổ Nguồn Tổng Quát Trên Cơ Sở Thừa Số Hoá Ma Trận Không Âm

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, Mar 15, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Luận án đề xuất thuật toán phân tách các nguồn âm từ tín hiệu thu âm đơn kênh gồm nhiều nguồn âm thanh bị trộn lẫn (mixture) theo hướng tiếp cận sử dụng thông tin hướng dẫn ít (weakly-informed approach). Thuật toán sử dụng mô hình thừa số hóa ma trận không âm (Nonnegative Matrix Factorization - NMF) để ước lượng đặc trưng phổ của các nguồn âm cần tách từ ma trận phổ tổng quát GSSM, trong đó GSSM được huấn luyện từ một vài ví dụ mẫu cùng loại với âm thanh cần phân tách. Luận án đề xuất một công thức ràng buộc thưa mới cho bước ước lượng các tham số của NMF, đồng thời tính toán công thức cập nhật tham số theo hàm ràng buộc thưa mới và xây dựng thuật toán tách nguồn đơn kênh.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Cường, TS. Nguyễn Công Phương
  • Tác giả: Dương Thị Hiền Thanh
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=32865
   

Share This Page