Luận Văn Tốt Nghiệp Tái Cấu Trúc Nguồn Nhân Lực Phù Hợp Với Mục Tiêu Hợp Tác Chiến Lược Giữa Sacombank - Eximbank

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Jan 7, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tái Cấu Trúc Nguồn Nhân Lực Phù Hợp Với Mục Tiêu Hợp Tác Chiến Lược Giữa Sacombank - Eximbank Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hải Phòng
  Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những yếu tố cạnh tranh truyền thống của doanh nghiệp như vốn, công nghệ, giá thành đã dần trở nên bão hòa không còn mang tính quyết định nữa. Thay vào đó, một nguồn lực mới một yếu tố cạnh tranh mới mang tính quyết định đối với sự thành công của các doanh nghiệp, đó chính là con người – nhân lực. Giống như lời của Jim Kyer – Giám đốc chịu trách nhiệm về nhân sự của tập đoàn Coopers đã nói : “ Các Công ty ngày nay hơn nhau hay không là do trình độ, phẩm chất và sự gắn bó của công nhân viên đối với Công ty nghĩa là các nhà quản trị tài nguyên nhân sự phải nhận thức và đề ra chiến lược quản trị tài nguyên nhân sự một cách có hiệu quả”. Xét đến cùng thì nhân lực chính là tác nhân tạo ra vốn và đề xuất những ý tưởng mới, cũng như đảm nhận vai trò lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thực hiện các chỉ tiêu nhằm nâng cao thành tích của doanh nghiệp.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: Ths. Cao Thị Hồng Hạnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phượng
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17007
  https://drive.google.com/uc?id=1qglIDRyyaOw-okGHUzp5xU3JQgZ-oILT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page