Luận Văn Tốt Nghiệp Tái Cấu Trúc Vốn Nhằm Phù Hợp Với Chiến Lược Kinh Doanh Ở Cảng Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Dec 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tái Cấu Trúc Vốn Nhằm Phù Hợp Với Chiến Lược Kinh Doanh Ở Cảng Hải Phòng
  Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Theo đó, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp cũng được mở rộng, song sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này, vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe doạ sự phát triển của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới. Trong đó, đổi mới về quản lý tài chính là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Tác giả: Bùi Thị Hoàng Yến
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2009
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18731
  https://drive.google.com/uc?id=1VFdRtWnvyHeSGN5eZTlQiYUqY4Q4nUEW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page