Luận Văn Thạc Sĩ Tài Liệu Số Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-6_2-48-30.png
  Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của thông tin và kinh tế tri thức. Kỷ nguyên này ra đời và đang phát triển nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thông đã và đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu thế tất yếu, đặt Việt Nam trước những thời cơ, vận hội mới và thách thức mới. Quá trình giao lưu, hội nhập diễn ra đồng thời với quá trình đấu tranh để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Chương
  • Tác giả: Phạm Thị Thu
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/615
  https://drive.google.com/file/d/1ChKCRwEQD4ugW_YBP5FPWyxzpFH32x-W
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page