Luận Văn Thạc Sĩ Tăng Cường Công Tác Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Ba Đình

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Và Quản Lý Thương Mại' started by quanh.bv, Sep 22, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-22_2-17-24.png
  Ngân hàng thương mại (NHTM) đã ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Với chức năng cơ bản là đi vay để cho vay, do đó trong hoạt động kinh doanh của NHTM, nguồn vốn có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là phương tiện kinh doanh chính, vừa là đối tượng kinh doanh chủ yếu, nó quyết định hầu hết các hoạt động kinh doanh của chính ngân hàng
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế và quản lý thương mại
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Phương Mai
  • Tác giả: Nguyễn Bích Hường
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/8890
  https://drive.google.com/file/d/1WNMgu_oxqDiUFonGuKp6zLIoRoi3naKh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page