Luận Văn Thạc Sĩ Tăng Cường Công Tác Quản Lý Hệ Thống Đê Điều Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by nhandanglv123, Dec 22, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Tăng Cường Công Tác Quản Lý Hệ Thống Đê Điều Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên Đến Năm 2020
  Để điều là loại công trình cơ sở hạ tầng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phòng chống thiên tai lũ lụt bảo vệ an sinh kinh tế cho các quốc gia, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và gia tăng bất lợi. Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu từ đó vai trò của công tác quản lý đê điều ngày càng được quan tâm và là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay. Đây là một trong những công việc được Nhà nước hết sức quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách và đầu tư nguồn vốn rất lớn cho công tác xây dựng, bảo vệ và quản lý hệ thống đê điều trên cả nước trong đó có tỉnh Thái Nguyên.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân
  • Tác giả: Nguyễn Văn Bắc
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2016
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/X82NIH5...set_number=000488&set_entry=000531&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page