Luận Văn Thạc Sĩ Tăng Cường Hoạt Động Thông Tin Thư Viện Tại Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trong Thời Kỳ Hội Nhập

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-7_2-38-59.png
  Tăng Cường Hoạt Động Thông Tin Thư Viện Tại Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế
  Sau 25 năm đổi mới cùng đất nước, nền kinh tế Việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng hoạt động và cấu trúc hệ thống.Trong đó, hệ thống ngân hàng đã có những bước đi chiến lược toàn diện, là một trong những nhân tố tích cực và sống động nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu xuyên suốt của ngành là: “Tiếp tục cải cách hoàn thiện hệ thống ngân hàng theo hướng phát triển ổn định bền vững ngang tầm các ngân hàng trên thế giới và khu vực về quy mô, năng lực tài chính, quản trị và công nghệ ngân hàng hiện đại.”
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Minh Nguyệt
  • Tác giả: Phạm Việt Hiếu
  • Số trang: 130
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/411
  https://drive.google.com/file/d/1v82N_vJysyeyn2ATLBUmjAUrHTEQh6VA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page