Luận Văn Thạc Sĩ Tăng Cường Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Viện Kinh Tế Và Chính Trị Thế Giới

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-9_21-23-6.png
  Hiện nay, đất nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu đưa nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Các cơ quan thông tin, thư viện cần phải cung cấp những thông tin có chất lượng cao, đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học, hoạch định đường lối chính sách phát triển của đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện,
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: TS. Chu Ngọc Lâm
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/781
  https://drive.google.com/file/d/18cYUh92UBImr81tPRB44LiCC3-oEB_hI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page