Đề Tài Khoa Học Tăng Cường Năng Lực Quản Lý Và Vai Trò Của Phụ Nữ Việt Nam Trong Công Vụ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Tăng Cường Năng Lực Quản Lý Và Vai Trò Của Phụ Nữ Việt Nam Trong Công Vụ
  Nhận thức mới về sự phát triển, mà vấn đề trung tâm là sự phát triển con người, đã cho thấy rằng sự phát triển bền vững chỉ có thể được thực hiện nếu chiến lược phát triển không chỉ tập trung mọi nỗ lực vào tăng trưởng kinh tế mà quan trọng hơn là phải thực hiện công bằng xã hội đối với mỗi thành viên trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ - một lực lượng chiếm hơn 50 % lực lượng lao động xã hội.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 98-98-054
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Vân Hạnh
  • Số trang: 189
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2002
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...o-cua-phu-nu-viet-nam-trong-cong-vu-5501.html
   

Share This Page