Luận Văn Thạc Sĩ Tăng Cường Quản Lý Ngân Sách Sử Dụng Ở Trường Đại Học Chính Trị

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Apr 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những năm qua ở Việt Nam kinh tế vĩ mô có những bước phát triển tích cực, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên do tác động của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta còn gặp rất nhiều các thách thức, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá cả thị trường liên tục tăng cao. Toàn quân thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Chỉ thị số 10 của BQP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ Kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Công
  • Tác giả: Nguyễn Trường Minh
  • Số trang: 137
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...u-dung-o-truong-dai-hoc-chinh-tri-156677.html
  https://drive.google.com/uc?id=1jIkhO99i__Hd2zBZF85O_v84NZNX5mtE
   

Share This Page