Luận Văn Thạc Sĩ Tăng Cường Quản Lý Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tại Chi Cục Thuế Huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 26, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986), đất nước ta triển khai thực hiện đường lối đổi mới trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong lĩnh vực tài chính, Nhà nước đã tiến hành cải cách hệ thống thuế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các thành phần kinh tế bình đẳng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hệ thống quản lý thuế đã xây dựng và không ngừng được kiện toàn, đảm bảo thực thi các luật thuế trong cả nước. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý thuế ngày càng được nâng cao.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế,
  • Chuyên ngành Quản lý Kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương
  • Tác giả: Hoàng Thị Lan
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-cuc-thue-huyen-ba-be-tinh-bac-kan-73624.html
  https://drive.google.com/uc?id=1wfD5tBjo7H-_WYhG2y_cA5HpOZBbpC8_
   

Share This Page