Luận Văn Thạc Sĩ Tạo Động Lực Lao Động Tại Cơ Quan Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hoàng Mai

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Lực' started by quanh.bv, Feb 24, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người …Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia, mọi tổ chức. Bởi vậy, quản trị nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống quản trị các nguồn lực. Chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của mọi quốc gia, mọi tổ chức. Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển”. Trên cơ sở đó, đảm bảo an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị nhân lực
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Lộc
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng
  • Số trang: 133
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lao động Xã hội 2016
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/E8C52A4F8E7B4EF
   

Share This Page