Luận Văn Thạc Sĩ Tập Tục Hôn Nhân Của Một Số Dân Tộc Xuyên Biên Giới Việt - Trung

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandang123, Mar 17, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tập Tục Hôn Nhân Của Một Số Dân Tộc Xuyên Biên Giới Việt - Trung
  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc (54 dân tộc), cũng như mọi quốc gia khác trên thế giới, văn hóa Việt Nam được hình thành và phát triển chủ yếu dựa trên cơ sở của các cộng đồng tộc người chung sống trên cùng một lãnh thổ Việt Nam. Sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa Việt Nam là kết quả đóng góp của các dân tộc đó. Điều này cũng là một trong những yếu tố góp phần cho văn hóa Việt Nam “ hòa nhập nhưng không hòa tan” “ phát triển nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc”. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ gắn bó bang giao lâu đời.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Châu Á Học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nghiêm Thúy Hằng
  • Tác giả: Đào Thị Huyền Trang
  • Số trang: 120
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1054197
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Oct 15, 2017

Share This Page