Luận Văn Thạc Sĩ Thẩm Định Các Thành Phần Của Hệ Thống Lai Thời Gian Thực Kết Nối Đồng Bộ Dựa Trên Logic Tính Toán

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 10, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Thẩm Định Các Thành Phần Của Hệ Thống Lai Thời Gian Thực Kết Nối Đồng Bộ Dựa Trên Logic Tính Toán Khoảng DC (Duration Calculus)
  Với sự trưởng thành nhanh chóng cùng với sự phát triển mạnh về khả năng tính toán, nhu cầu cho các hệ thống quy mô lớn và phức tạp đã tăng lên đáng kể. Nhiều hệ thống hổ trợ hoặc thay thế kiểm soát của con người trong các hệ thống đòi hỏi an ninh an toàn cao như: Hệ thống điều khiển điện tử trên máy bay, hệ thống điều khiển tàu, hệ thống điều khiển nhà máy năng lượng hạt nhân,... Lỗi trong các hệ thống đòi hỏi an toàn cao này có thể dẫn đến những thảm họa lớn và lấy đi mạng sống của con người. Vì vậy, hệ thống an toàn cao cần duy trì những thuộc tính đảm bảo cao. Để phù hợp với những thuộc tính đảm bảo cao, những hệ thống này thường chia sẽ tài nguyên giữa nhiều tác tử tính toán chủ động đồng thời và phải tuân thủ chặt chẽ những ràng buộc thời gian.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Văn Hưng
  • Tác giả: Lương Thanh Hoài
  • Số trang: 42
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1056455
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 30, 2017

Share This Page