Luận Án Tiến Sĩ Thẩm Mỹ Trong Không Gian Nội Thất Nhà Ở Truyền Thống Vùng Châu Thổ Bắc Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Apr 25, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  1) Xác định và hệ thống hóa các đặc trưng thẩm mỹ cốt lõi trong không gian nội thất NOTT vùng CTBB;
  2) Xác định những yếu tố ảnh hưởng tác động, những biến đổi thẩm mỹ trong không gian nội thất nhà ở vùng CTBB trước sự tác động của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội trong bối cảnh hiện nay;
  3) Đề xuất những giải pháp để phát huy giá trị thẩm mỹ trong không gian nội thất NOTT vào những công trình kiến trúc dân sinh vùng nông thôn hiện nay. Đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn các giá trị này.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Đỉnh
  • Tác giả: Phạm Thị Ngân
  • Số trang: 236
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33109
   

Share This Page