Luận Án Tiến Sĩ Thẩm Quyền Của Tòa Án Việt Nam Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Quốc Tế' started by nhandang123, Jun 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Thẩm Quyền Của Tòa Án Việt Nam Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài
  Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó xác định yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về tố tụng dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý... là khâu quan trọng, đột phá của hoạt động xét xử đã tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ, yêu cầu mới cho hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) nói riêng và hệ thống chính trị của Việt Nam nói chung là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật tố tụng dân sự, trong đó có thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có YTNN.
  • Luận án tiến sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật quốc tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Diễn
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Nam
  • Số trang: 170
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066143
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 11, 2017

Share This Page