Luận Văn Thạc Sĩ Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Của Tòa Án Nhân Dân, Qua Thực Tiễn Xét Xử Tại Tỉnh Cà Mau

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by nhandanglv123, May 5, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Của Tòa Án Nhân Dân, Qua Thực Tiễn Xét Xử Tại Tỉnh Cà Mau
  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý1. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được khai thác công dụng, hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất, được chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao. Từ khi nền kinh tế của nước ta chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai trở thành hàng hóa đặc biệt có giá trị bằng tiền2 thì tranh chấp đất đai có xu hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, do đó giải quyết tranh chấp đất đai trở thành vấn đề cấp thiết của xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa
  • Tác giả: Lê Thường Vụ
  • Số trang: 64
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ufNaJgw6zFaiYHFtmD730K8NdWb3Vmv3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page