Luận Văn Tốt Nghiệp Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tỷ Lệ 1 Chia 1000 Tờ Số Bản Đồ 16 Từ Số Liệu Đo Đạc Tại Xã Vĩnh Tiến

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 16, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thành Lập Bản Đồ Địa Chính Tỷ Lệ 1 Chia 1000 Tờ Số Bản Đồ 16 Từ Số Liệu Đo Đạc Tại Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng. Công tác quản lý và sử dụng đất đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu trong bất kỳ một xã hội nào. Ngay từ thuở sơ khai của xã hội loài người, vấn đề sở hữu đất đai đã giữ một vai trò cốt lõi, nó đã từng là một trong những căn bản chủ yếu tạo nên của cải và sự giàu có của mỗi cá nhân. Địa chính đã thực sự được nhiều dân tộc sử dụng từ thời cổ đại.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Kim Hảo
  • Tác giả: Hoàng Duy Hướng
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...h-tien-huyen-kim-boi-tinh-hoa-binh-15132.html
   

Share This Page